Sponsor worden

Wil je ook op de één of andere manier onze club sponsoren? Mail ons dan onder sportclubdeventersponsor@gmail.com

Sponsorcommissie in nieuwe samenstelling weer volop actief!

Sinds september 2015 is er een nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie.

Agnes Grobbe en Micha te Wieske zijn enthousiast gestart samen met de oud commissie leden Rudy Verbeek en Henk Geerlink. Wij danken onze oud commissie leden Suzanne Moerman, Max Olthof en Paul Gerritsen voor alle goede acties uit de afgelopen 3 jaar. Drie jaren die vooral in het teken stonden om het nieuwe sportpark te voorzien van nieuwe bordsponsoren, zodat het hoofdveld een positieve uitstraling biedt voor onze club. Daarnaast is de gehele sponsoradministratie gedigitaliseerd en administratief goed vastgelegd. Ook organiseerden we een drietal activiteiten voor onze sponsoren om de binding met Sportclub te vergroten.

Met de nieuwe leden gaan we door op de ingeslagen weg, aangevuld met een aantal nieuwe activiteiten voor sponsoren en potentiele sponsoren, om de binding met de club te verstevigen. Ook denken wij aan acties, waarbij we onze leden gaan wijzen op de sponsoren, middels bepaalde voordelen.

Daarnaast heeft het sponsorbeleid onze aandacht. In samenspraak met het Bestuur is het sponsorbeleid binnen Sportclub Deventer in hoofdlijnen bepaald en vastgelegd (zie sponsorbeleid). Hiermee wordt voor de leden en het Bestuur van Sportclub Deventer een duidelijke richtlijn gegeven bij het werven van sponsoren.

Want een ieder binnen Sportclub Deventer kan een bijdrage leveren bij het verwerven van sponsoren. Denk aan (netwerk)kontakten, lokale MKB-bedrijven waar je regelmatig komt, maar ook aan de Eigen Ondernemers binnen Sportclub. Daar hebben we er veel van!

Veel van de huidige sponsoren van Sportclub zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, maar vooral ook omdat ze Sportclub Deventer en haar leden een warm hart toedragen.

Sponsoring is voor Sportclub Deventer van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de club onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het Sportpark Zandweerd, de club en haar leden ten goede.

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen Sportclub.

Een nieuw en actueel overzicht van de verschillende sponsorvarianten verschijnt binnenkort op de website. Tot die tijd zijn de informatiebrochures over sponsoring verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis.

Indien je als (potentiele) sponsor een voorstel hebt, kunt je dit te allen tijde bespreekbaar maken met de leden van de Sponsorcommissie. Leden die potentiele sponsoren kunnen introduceren zijn we zeer erkentelijk, laat het vooral horen aan ons!

Wij zijn bereikbaar via het emailadres: sportclubdeventersponsor@gmail.com

Namens Agnes, Micha en Rudy en ondergetekende dank voor jullie tijd, om kennis te nemen van onze activiteiten voor Sportclub Deventer.