60 jaar jubilarissen

60 jaar jubilarissen

60 jaar lid van Sportclub Deventer: Paul Loffeld en Cees Brouwer

Op 1 maart 2018 bestond Sportclub Deventer 60 jaar. We hebben dit allemaal met een groots feestweekend gevierd. En duidelijk is wel dat er veel is veranderd de afgelopen 60 jaar.

Degenene voor wie dit het meest duidelijk is, zijn de leden van het allereerste uur: Cees Brouwer en Paul Loffeld. Zij zijn als enige lid van onze mooie club vanaf de oprichtingsdatum. En deze loyaliteit moet beloond worden. Daarom zijn op woensdag 23 mei jl. Clea en Robert namens de gehele club bij Cees thuis geweest om hem samen met Paul te eren met deze mijlpaal. Onder het genot van een kopje koffie en koek zijn verhalen uit de oude doos gehaald en is aan beide jubilarissen een bos bloemen en het jubileumspeldje overhandigd. Bescheidenheid was hierbij het thema, maar namens Sportclub kunnen wij wel zeggen, dat wij enorm trots zijn op deze kanjers die na al die jaren nog steeds als lid betrokken zijn bij de club. Beiden houden op hun  eigen manier nauwgezet het reilen en zeilen van de club bij en dat vinden wij fantastisch!

Een club is pas een vereniging als ze betrokken is en loyale leden heeft: Paul en Cees zijn hiervan het uitmuntende voorbeeld. Namens heel Sportclub willen wij de jubilarissen nogmaals van harte feliciteren en danken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid.

Nieuws overzicht