CONTRIBUTIEBETALING SPORTCLUB DEVENTER

Elk jaar wordt onze vereniging geconfronteerd met leden die hun contributie niet voldoen. Dit leidt tot een schadepost van vele duizenden euro's. Om dit in de toekomst te voorkomen, en omdat dit onnodig veel kosten met zich meebrengt, zijn de volgende spelregels van kracht.

Spelregels contributie Sportclub Deventer

Aan het begin van een seizoen (september) ontvangt ieder lid een factuur voor de contributie voor het aankomende seizoen. 

• Leden die geen automatische incasso hebben, wordt verzocht deze gehele factuur binnen 30 dagen te betalen. 

• Leden met een automatische incasso kunnen 4 x een kwartaalincasso verwachten in september, november, februari en april.

Bij niet betalen van de factuur of als een incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan volgt een aanmaning per mail (zie het als een gele kaart). U wordt verzocht de achterstand per omgaande te voldoen.

In de winterstop wordt de balans opgemaakt. Heeft een speler op 1 januari 2018 de achterstand niet voldaan, wordt hij uitgesloten van trainingen en wedstrijden (de rode kaart). Aan de leider en de trainer wordt verzocht de speler van het veld te weren. Dit duurt tot er is betaald. TEVENS KAN ER NA DE WINTERSTOP NIET MEER IN HET OUDE SHIRT GESPEELD WORDEN.

Is er 31 januari 2018 nog niet betaald, dan volgt onherroepelijk dat de speler bij Sportclub Deventer wordt uitgeschreven (royement) en dat de speler bij de KNVB financieel wordt geblokkeerd, hetgeen inhoudt dat de speler nergens anders meer kan spelen totdat deze aan de verplichtingen heeft voldaan. De incasso van de openstaande bedragen wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau, hetgeen onnodig hoge kosten met zich mee zal brengen.

Aan het eind van het seizoen (31 mei 2018) geldt hetzelfde voor de betalingen van het 3e en 4e kwartaal.

Mochten er dringende redenen zijn waarom de contributie niet voldaan kan worden, dan kunt u dat vooraf melden aan de penningmeester. Deze kunt u bereiken op penningmeester@sportclubdeventer.nl. U dient tevens uw telefoonnummer te vermelden, zodat er contact met u kan worden opgenomen.

Wij gaan er uiteraard vanuit dat het zover niet zal komen en verwachten dat alle leden op tijd hun contributie zullen voldoen.

 Vanaf seizoen 2018/2019 is het bij Sportclub Deventer verplicht een automatische incasso in te stellen. Dan kan de contributie niet meer ineens betaald worden.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Sportclub Deventer

Nieuws overzicht