Aanvragen VOG

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en vrijwilligers,
Het bestuur van Sportclub Deventer wil graag dat iedereen, en met name minderjarigen in een veilige omgeving kunnen sporten bij onze club. Wij ondernemen om die reden een aantal maatregelen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  is één van die maatregelen. 

Deze VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Een VOG geeft een vereniging meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers,  leiders,  activiteitenbegeleiders en bestuursleden.  En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. Daarom gaat het bestuur binnenkort vragen aan alle leden en vrijwilligers die regelmatig werken met jeugdleden om een VOG aan te vragen.
Over hoe het in zijn werk gaat ontvangen alle leden en vrijwilligers die werken met jeugdleden binnenkort meer informatie op hun mailadres.
Extra informatie over de VOG en de procedure is te vinden in de bijlage hieronder en op de site www.nocnsf.nl/vog
Het bestuur rekent op ieders medewerking en wil je op voorhand bedanken hiervoor.

 Het aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geldt voor alle trainers en leiders, vertrouwenscontactpersonen, leden Activiteitencommissie,  bestuursleden jeugd, ledenadministratie jeugd en dagelijks bestuur.

Nieuws overzicht