Werkzaamheden bij Sportclub Deventer

Deventer, 8 mei 2013

 

 

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden

 

Zoals op de website van Sportclub Deventer te lezen is, zijn we gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het sportpark. Ook hebben we verbouwingsplannen voor onze kantine; impressietekeningen hiervan hangen al enige tijd in de kantine.

Momenteel wordt druk gewerkt aan de begroting. Op donderdag 23 mei as. zal de leden tijdens een bijzondere ledenvergadering worden gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur om hiervoor onze reservering aan te spreken.

We zijn aan het inventariseren welke posten we middels zelfwerkzaamheid of via inkoopvoordeel omlaag kunnen brengen. Daarmee proberen we een zo scherp mogelijke begroting te krijgen.

Hierbij hebben we jullie hulp nodig!

 

Graag zouden we van je willen weten:

  1. Welke werkzaamheden zou je voor Sportclub Deventer willen/kunnen verrichten? Denk daarbij aan bijv. timmerwerk, loodgieterswerk, elektrisch, enz. Let op: we zoeken hiervoor wel ‘professionals’ (graag aangeven wat je functie is en waar je evt. werkt).
  2. Welke materialen kun je ons voordelig leveren. Voorbeeld: sanitair, thermopane, spots, tegels, meubilair, anders.
  3. Wil je in een algemene bijdrage leveren (zaken die in principe iedereen kan) zoals bouwplaats opruimen, opperen van bouwmaterialen?

 

Als je ons behulpzaam kunt zijn bij punt 1 of 2, dan zal op korte termijn contact met je worden opgenomen voor nadere informatie.

Dit formulier graag voor zaterdag 11 mei mailen maar uiterlijk voor dinsdag 14 mei naar rwa_moerman@hotmail.com

Dank voor de moeite en tot donderdag 23 mei.

Namens het bestuur

 

Felix Witz

Voorzitter Sportclub Deventer