Vervolg Turboboost: 21 januari a.s.!

Beste commissievoorzitters, -leden en functionarissen Sportclub,

MELD JE AAN/AFWEZIGHEID SVP PER OMMEGAANDE!

Na de succesvolle Turboboost-avond in het clubhuis op 10 september jl. was het verzoek van de toen aanwezige commissies om een dergelijke avond over enkele maanden te herhalen.
Dit ondersteunen het Bestuur en Samen Beter Sportclub (SBS) uiteraard van harte en daarom zijn we tot het volgende plan gekomen en stellen onderstaande planning voor.

Op 3 dolle donderdagen (3DD) zal SBS de commissies en functionarissen van Sportclub ondersteunen in het vervolg geven aan de Turboboost voor Sportclub via
* terugkomen op de huidige jaarplannen 15-16 op donderdag 21 januari;
* de maken van nieuwe jaarplannen voor 16-17 op donderdag 25 februari en
* het opmaken van de processen binnen Sportclub op donderdag 31 maart

NB Het huidige jaarplan staat op de commissiepagina van de website!

Ons verzoek is deze data in jullie agenda’s vast te leggen. Houd svp 19.30-22 als tijden aan.
De bedoeling is om zoveel mogelijk met de voltallige commissie aan deze avonden deel te nemen.
Graag zsm en liefst voor 14 januari een bericht naar greetvanv14@gmail.com sturen over wie van welke commissie aanwezig zal zijn.