Van de penningmeester

Beste leden/ouders/verzorgers,

 
Van een aantal ouders/leden van Sportclub Deventer heb ik de laatste dagen de vraag gekregen aangaande de automatische incasso van de contributie. Er wordt in veel gevallen deze maand twee keer geincasseerd. 
 
Bij de incasso van de contributie is door omstandigheden afgeweken van de contributietermijnen die we automatisch incasseren. De eerste incasso had eind september moeten plaatsvinden en de tweede eind november.
 
Nu is een deel van de eerste contributie-incasso begin oktober verstuurd en door een onjuiste incasso-invoer het tweede deel van de eerste contributie-incasso pas op 9 november.
 
De tweede incasso-termijn zou eind november (2 maanden na eind september) moeten plaatsvinden. Bij het invoeren van de incasso-opdracht is abusievelijk 14 november ingevoerd. Dus eigenlijk twee weken te vroeg. Ik kan me voorstellen (enkele mailberichten heb ik al gehad) dat dit voor sommige ouders/spelers vervelend is, maar het valt niet terug te draaien zonder hoge kosten bij de bank. 
 
We vragen u vriendelijk begrip te hebben voor deze situatie. Mocht het onverhoopt voor u tot problemen leiden, dan kunt u de incasso storneren en zelf twee weken later de betalingsopdracht alsnog uitvoeren. Volgens de bank zijn daar geen kosten aan verbonden.
 
De incasso van het derde  en vierde kwartaal zullen gewoon op tijd in februari en april plaatsvinden.
 
Uiteraard bied ik u mijn excuses aan voor de situatie die is ontstaan.
 
Met sportieve groet,
 
Meindert Pesman