Uitnodiging en agenda: Algemene Leden Vergadering — Rectificatie Agenda—

Afgelopen maandag is de Agenda van de aankomende ledenvergadering gepubliceerd. Echter stond bij agendapunt ’12. Verkiezing Bestuurleden’  Rene Bootsveld benoemd als Peningmeester. Rene heeft echter aangegeven zijn taken als peningmeester neer te leggen. De functie Peningmeester is in de gewijzigde agenda dan ook ‘vacant’. Onderstaand de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  met een gewijzigde agenda.

Deventer, 20 oktober 2015

Uitnodiging aan alle leden van Sportclub Deventer,

Middels dit bericht nodigt het bestuur van Sportclub Deventer al haar leden uit Voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 november 2015 in de kantine van Sportclub Deventer. De vergadering begint om 20:30 uur. Onderstaand vind je:

  1. De agenda van de ALV 17 november 2015 (inclusief de nieuwe bestuurssamenstelling)
  2. De notulen van de ALV van 20 november 2014

Met vriendelijke groet, Clea Evers Secretaris Sportclub Deventer secretariaat@sportclubdeventer.nl