Club van 100

Het is al weer ruim 15 jaar geleden dat Sportclub Deventer de club van 100 in het leven heeft geroepen.

We leefden nog in de ‘gulden’ tijd, de tijd dat wij onze leden een bijdrage vroegen van 100 gulden. (vandaar de naam) Doch tijden veranderen; dus werd het bedrag veranderd in 50 euro.

Doelstelling van onze club van 100 is om de vereniging in de breedste zin des woords te ondersteunen met doelstellingen waarvoor het bestuur zo een, twee, drie geen gelden kan vrijmaken.

In de loop der jaren zijn er door de club van 100 dan ook al vele schenkingen gedaan aan de vereniging. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een nieuwe keuken met vaatwasser
 • Nieuw meubilair
 • Nieuwe verlichting
 • Een kleuren televisie
 • Een beamer met groot projectie scherm
 • Nieuwe doelen voor de jeugd
 • Financiële ondersteuning jeugd voor internationale toernooien (Italië)
 • Een AED apparaat met cursus reanimatie (15 leden geslaagd met diploma)
 • Een nieuw elektronisch scorebord
 • Nieuwe versterker
 • Cursus AED
 • 2 nieuwe lampen ( achterin de kantine is het te donker )
 • Nog een ronde tafel in de kantine
 • Tent
 • Etc.

Zoals u ziet, al een behoorlijk respectabel lijstje.

Elk jaar wordt er minimaal 1x per jaar door de leden van de club van 100 vergaderd over nieuwe doelstellingen die een ieder kan inbrengen, mits deze financieel zijn onderbouwd.
Uit een van deze doelstellingen (of meerdere indien financieel mogelijk) wordt dan in een zeer geanimeerde vergadering gestemd, waarbij heerlijke hapjes en een drankje zeker niet ontbreken. Al met al een heel gezellige avond die bijna alleen al 50 euro waard is.

Resumerend; een goed initiatief waarvoor wij uiteraard blijvend op zoek zijn naar nieuwe leden die onze club van 100 een warm hart toedragen.

Nieuwsgierig geworden of wilt u nog meer informatie? Sluit u aan!

Namens de club van 100,

Paul Gerritsen
T 0618601628
E
gerritsensilvia@ziggo.nl