Sponsorbeleid

Sponsorbeleid en afspraken binnen Sportclub Deventer

Binnen Sportclub Deventer hebben wij een sponsorcommissie.

De hoofdtaken van de sponsorcommissie zijn:

 • Het genereren van gelden/inkomsten voor Sportclub Deventer vanuit het bedrijfsleven en organisaties.
 • Externe binding en verbinding van sponsoren met de club ten behoeve van een continue inkomstenstroom voor Sportclub Deventer.
 • PR en positieve pers in de regio ten gunste van Sportclub Deventer.

Om zorg te dragen voor een positief en actief sponsorbeleid heeft het Bestuur en de Sponsorcommissie van Sportclub Deventer een aantal afspraken met elkaar opgesteld:

 1. De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het afsluiten en bewaken van sponsorcontracten. Welke vorm van sponsoring dan ook, sponsorvoorstellen zullen eerst aan de Sponsorcommissie moeten worden voorgelegd ter goedkeuring. De Sponsorcommissie beslist of er geen compromitterende zaken in zitten t.o.v. andere reeds bestaande sponsoren en sponsor afspraken of verenigingsbelangen.
 2. Het verwerven en signaleren van nieuwe sponsoren is niet alleen de taak van de sponsorcommissie, ook de leden dienen hier altijd alert en actief in te zijn.
 3. Binnen de Jeugd gaan we bij Sportclub Deventer uit van de stelling dat alle teams gelijk gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld, stel dat een team trainingspakken of inloopshirt’s krijgt dan krijgen de overige teams dit ook. Dat betekent dus dat wanneer er zich een sponsor aandient voor één bepaald elftal om (extra) kleding of materialen te sponsoren, dan is dat in beginsel niet mogelijk is.Voor een selectieteam kan, na overleg tussen Sponsorcommissie en Bestuur, een uitzondering worden gemaakt en is afhankelijk van de (financiële) meerwaarde hiervan voor Sportclub in zijn geheel.Het is echter verstandig om wanneer zich zoiets voor doet dit te overleggen met de Sponsorcommissie, dan kunnen zij in ieder geval wel in gesprek gaan met de betreffende sponsor ten aanzien van eventuele andere mogelijkheden.
 4. Binnen de Senioren kennen we een afwijkend beleid. Voor selectie teams is sponsoring van pakken e.d. wel mogelijk echter ook uitsluitend in overleg met de sponsorcommissie.Uitzonderingen bevestigen de regel, dus altijd overleggen wat de mogelijkheden zijn.  Voor alle andere teams geldt dat er heel veel bespreekbaar is als de club er maar op enigerlei wijze beter van wordt, hetzij financieel, hetzij op een andere voor de club aantrekkelijke manier. Dus alleen een team sponsoren met bijvoorbeeld trainingspakken zonder bijdrage aan de club is niet mogelijk(senioren worden geacht zelf een trainingspak aan te schaffen).
 5. Trainers/leiders krijgen coachjassen, verstrekt door Sportclub Deventer. Hierop zijn i.v.m. KNVB -regels geen sponsoruitingen mogelijk.
 6. Op eigen initiatief binnen Jeugd dan wel Senioren gesponsorde shirts of pakken(of andere zaken) bestellen zonder overleg is dus niet mogelijk. Indien dit wel gebeurt, dan zal de consequentie zijn dat de shirts of pakken op trainingen, wedstrijddagen of andere uitingen voor of namens Sportclub Deventer, niet gedragen mogen worden.
 7. Bij sponsoring gaan we steeds uit van de Sportclub Deventer outfits, voor shirts: wit met rode V (standaard shirt te bestellen bij de vereniging), met een Sportclub Deventer embleem als basis. De sponsoruitingen die uniform zijn, zijn die van de hoofdsponsor en jeugdsponsor. Dit geldt ook voor de trainingspakken.
 8. Wanneer er gesponsorde kleding en/of overige materialen worden verstrekt, blijven de materialen altijd eigendom van Sportclub Deventer en dienen bij vertrek of aan het einde van het seizoen weer ingeleverd te worden
 9. Overige commissies die herkenbaar willen zijn tijdens bijv. bardienst of een evenement dienen gebruik te worden gemaakt van de kleuren wit en rood. Ook voor deze commissies geldt dat sponsoruitingen altijd in overleg moeten gaan met de Sponsorcommissie.
 10. In de gevallen waarin deze afspraken betreffende sponsoring niet voorzien, dan zal er door het Bestuur en de Sponsorcommissie een aanvullend besluit genomen worden.

Sponsorbeleid