Samen Sportclub Beter

Knelpunten aanpakken. De club verder uitbouwen en zorgen dat de goede ideeën die er volop zijn, handen en voeten krijgen. Dat zijn enkele van de taken van de nieuwe Commissie Samen Beter Sportclub.

 

SBS helpt het bestuur met het van de grond trekken van nieuwe plannen of oplossen van knelpunten. Dat gebeurt altijd met de vele vrijwilligers die de club rijk is, en altijd in opdracht van de club.

Op verzoek heeft SBS als eerste gewerkt aan plannen voor de nieuwe kantine. Met het bestuur en de vele vrijwilligers die de kantine fantastisch runnen, is gekeken naar manieren om het beheer, organisatie en exploitatie te verbeteren.

Dat heeft een mooi resultaat opgeleverd. Want na een productief avondje brainstormen, is er een nieuwe Clubhuiscommissie gekomen. Deze is gestart met Marnix Wuestenenk en Louise Wittenberg en wordt op korte termijn nog aangevuld met enkele leden.
Zij hebben onder meer als opdracht om te kijken hoe er meer vrijwilligers geworven kunnen worden voor bardiensten en naar vernieuwd beleid rond sluitingstijden, sleutelbeheer, sfeer, assortiment en nog veel veel meer. Kortom: allemaal plannen om de kantine op het nieuwe sportcomplex nog beter draaiende te houden.

 

Wil je meer info of heb je ideeën? Laat het de kantinecommissie weten. Wil je meer weten over SBS? Vraag het gerust aan een van de leden.

Kantinecommissie Sportclub Deventer

Marnix Weustenenk

Louise Wittenberg

 

Commissie SBS

Greet van Voorthuizen

Rint Ozinga

Ronald Hagen

Erick van Zijl