Resultaat Salland Clubactie en Grote Club Actie (GCA).

Resultaat Salland Clubactie en Grote Club Actie (GCA).

Inmiddels is de campagne van de Salland Clubactie beëindigd en je bent vast heel benieuwd naar wat er met jullie club gescoord is.

Alle deelnemende clubs hebben gezamenlijk ruim 61.000,- ontvangen. Sportclub Deventer heeft een totaal bedrag van 1.258,- op haar rekening mogen ontvangen.

De cheques zijn met de Deventer Sportverkiezing uitgereikt aan de verschillende clubs. In 2014 gaat deze actie zeker een vervolg krijgen met hopelijk nog meer leden van

Sportclub Deventer.

 

Dit jaar is de verkoop van de GCA ook weer goed opgepakt onder supervisie van Linda Baart, met een zeer mooi resultaat als gevolg.

De netto opbrengst voor de Grote Club Actie is ongeveer 1.000,-

 

Bedankt voor een ieder die aan beide mooie resultaten heeft meegewerkt.

 

Het Bestuur.