Rectificatie agenda Algemene Leden Vergadering

Aan alle leden,

Het Bestuur van Sportclub Deventer nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (dinsdag 17 november) waarin het bestuur verantwoording zal afleggen aan de leden over het seizoen 2014-2015. De vergadering begint om 20:30 uur in de kantine van Sportclub Deventer. In de bijlage de agenda met daarin de laatste stand van zaken over de bezetting van de bestuursposten voor het komende seizoen 2015-2016. Het Bestuur is blij dat Robert Berends bereid is de post van voorzitter op zich te nemen.

Met vriendelijke groet,

Clea Evers

Secretaris Sportclub Deventer