Ook Sportclub Deventer zegt Nee tegen pesten!

Manifestatie Deventer zegt NEE tegen pesten

Op vrijdagmiddag 8 november organiseert Stichting Deventer in Dialoog de manifestatie ‘Deventer zegt Nee tegen pesten’.[1] Ons initiatief wordt van harte ondersteund door onze Ambassadeur Burgemeester Andries Heidema. http://youtu.be/rrnVQ6fMlXY 

Pesten heeft en verdient ieders aandacht. Eén op de 10 basisschoolleerlingen wordt gepest. Binnenkort worden scholen bij wet verplicht om pesten op effectieve wijze tegen te gaan. Het signaleren, voorkomen en aanpakken van pesten wordt een kerntaak van de hele samenleving enis een zorg van ons allen. Deventer in Dialoog zet graag met u kennis en ervaring in om tot een gezamenlijke dialoog te komen waarin we elkaar sterken in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van pest- en ander respectloos gedrag.

40 leerlingen uit 5VWO Het Vlier zijn in voorbereiding om op 8 -11 uw dialoogbegeleider te zijn. Zij zien hun deelname als een manier om actief bij te dragen aan zelf iets doen tegen pesten: zij zetten een aantal stappen in de bewustwording van zichzelf wat betreft pestgedrag en omgaan met elkaar.

Met deze manifestatie willen we krachten in Deventer bundelen en elkaar sterken in het waarnemen en bespreekbaar maken van pestgedrag. Dit als aanzet, als aftrap naar een meer gezamenlijke en daadkrachtige, effectieve en respectvolle aanpak van pesten en ander respectloos gedrag. Deze bundeling van krachten krijgt op 8-11 concreet vorm in het op te richten anti-pestplatform, waar u ook na 8  november mede het fundament voor legt.

Het programma van deze manifestatie vindt u hier. Voor inschrijven klikt u hier.