Nieuwe bezetting bestuur

Beste Sportclub Deventer vrienden,

Onze mooie club is enorm in beweging. Dat zien we in de groei van het aantal leden en ook in de uitbreiding van onze activiteiten, zoals met het meidenvoetbal. Het is geweldig om te zien hoe alle spelers, trainers, leiders en de vele vrijwilligers alle dagen van de week enthousiast bezig zijn om al deze activiteiten in goede banen te leiden, waarbij natuurlijk het voetbal door onze spelers voorop staat. Op zaterdag en zondag komt alles tot een climax wanneer wekelijks door onze jeugd en senioren zo’n kleine 40 wedstrijden worden gespeeld met passie en vuur en vooral veel plezier.

Onze club groeit zo snel dat dit ook z’n weerslag heeft op de vrijwillige organisatie en zeker ook de accommodatie. De laatste jaren is door het voormalig bestuur hard gewerkt aan het verbeteren van onze accommodatie, wat tot een geweldig resultaat heeft geleid. Ook heeft het voormalig bestuur de fundamenten gelegd voor een nieuwe organisatie, waarbij het bestuur nog meer dan voorheen wordt ondersteund door de verschillende vrijwillige commissies. Via deze weg willen wij daarom scheidend bestuursleden Han Hofstede (voorzitter), Rene Bootsveld (penningmeester) en Ronald Moerman (jeugd) nogmaals hartelijk danken voor hun jarenlange gemotiveerde inzet.

Het deels nieuwe bestuur dat sinds 17 november jl. is aangetreden wil het werk van het voormalig bestuur graag op de ingeslagen weg voortzetten en de organisatie verder professionaliseren.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Voorzitter                  Robert Berends         vader van Stan (D1), Robyn (ME1) en Cas (F1)

Secretaris                 Clea Evers                 moeder van Bram Beerling (D6)

Penningmeester        Meindert Pesman       vader van Valentijn (E1)

Jeugd                       Xylander Kroon          vader van Daan (C1) en Tijn (D3)

Senioren                   Niels Brand                speler SC Deventer 3

Technische zaken      Bert Winkels              oud speler

Facilitaire zaken        Toine Cents                speler SC Deventer 3

 

Wij als nieuw bestuur hebben veel zin om de groei van de club met alles wat in onze mogelijkheden ligt verder vorm te geven. Wij hebben daarom een aantal speerpunten gedefinieerd, waar we op korte termijn werk van gaan maken:

  • het verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern. Hiervoor zullen wij een communicatiecommissie in het leven roepen. Wij willen door betere communicatie meer duidelijkheid geven over beleid en afspraken en vooral ook  meer betrokkenheid creëren tussen  alle spelers en vrijwilligers;
  • de verantwoordelijkheden meer naar de verschillende vrijwilligerscommissies verplaatsen, waarbij (jaar)plannen voorafgaand aan het seizoen richtinggevend zijn. Daarmee beogen we vóór de seizoenstart de doelen en bijbehorende spelregels voor alle spelers als ook het kader duidelijk te hebben.

 

Doel is om dit het aankomend seizoen al in vergevorderde vorm te hebben opgestart, waarna wij ons als bestuur, in nauwe samenwerking met de commissies, op een meer lange termijnbeleid kunnen richten. Uiteraard zal niet alles zonder slag of stoot ingevoerd kunnen worden, maar we doen ons stinkende best net zoals al onze spelers op het veld. Wij hopen daarbij ook op enthousiaste bijdragen van onze (nieuwe) vrijwilligers, want zonder jullie betrokkenheid kan onze mooie club niet groeien en vooral ook bloeien. Wij hebben er zin in.

Met sportieve groet

Het bestuur