Mededeling van het bestuur

Werkzaamheden naderen hun einde!

De herinrichting van het sportpark is in volle gang. Twee kunstgrasvelden zijn inmiddels aangelegd, twee natuurgrasvelden zijn ingezaaid en de kleedkamers zijn nagenoeg gereed. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de ondergrondse infrastructuur (gasleiding, riolering, ed); daarna kunnen de stratenmakers en de mensen van de groenvoorziening ‘vol aan de bak’. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december afgerond.

Felix Witz heeft aangegeven dat de afronding van deze werkzaamheden én van de verbouwing van de kantine een goed moment is, om -na een periode van 6 jaar- te stoppen met zijn werkzaamheden als voorzitter van Sportclub Deventer. Tijdens de algemene ledenvergadering van oktober zal dit een feit zijn. Wel zal hij zeer nauw betrokken blijven bij de afronding van het sportcomplex en de kantine.

Ook Geert Grootkoerkamp die tijdelijk het secretariaat van Martin Stegeman (uitgevallen wegens ziekte) heeft overgenomen, stopt in oktober. Hij heeft aangegeven zonodig op de achtergrond aanwezig te blijven ter ondersteuning van de nieuwe secretaris.

Voor beide functies wordt nog steeds gezocht naar een opvolg(st)er. Daarnaast hebben we de wens om het bestuur uit te breiden met een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de accomodatie (terrein en gebouwen.

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies of weet je iemand die we zouden kunnen benaderen? Wil je meer informatie over de taken, besteding of andere aspecten?Schroom dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden en/of mail naar secretariaat@sportclubdeventer.nl

 

Bestuur Sportclub Deventer