Mededeling van het bestuur:

Donderdag 20 november is de ledenvergadering. Verdere mededelingen volgen in oktober.

Het bestuur is dringend op zoek naar een secretaris. Informatie bij de huidige
secretaris te verkrijgen via secretariaat@sportclubdeventer.nl,
of gewoon Geert Groot Koerkamp aanschieten….!