Magic Bowling voor de E!

Wie gaat er mee bowlen, op zaterdag 8 november?
Kom laten zien dat je niet alleen op een voetbalveld handig bent
met een bal!

Het is voor alle E-spelers. We gaan van 15 tot 16 uur bowlen en eten er aansluitend een bord friet met een snack. Tegen 16.30 uur is het afgelopen.

Het is bij Party & Bowling De Worp aan de Twelloseweg 1a. We gaan er van uit dat jullie op eigen gelegenheid naar het bowlingcentrum komen en daar ook weer opgehaald worden.

Als je komt, vragen we je je voor zondag 2 november op te geven via:
activiteitencommissie.scd@gmail.com

Vermeld hierbij je naam en team.
Verder zouden we vast willen weten welke snack je bij de friet zou
willen hebben.
Er is keuze uit: Kipnuggets, kroket, frikandel of kaassoufflé.

We vragen een eigen bijdrage van 4 euro.
Deze kan je overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL48 ABNA 055.84.00.566
Mevr. CM. Dieperink / AC SCDeventer

Betalen graag door overmaking op bovenstaand bankrekeningnummer, dus liever niet contant s.v.p.

Tot de 8e bij Party & Bowling De Worp!

Groeten van de Activiteitencommissie