Overschrijven/Afmelden

Indien je van plan bent Sportclub Deventer te verruilen voor een andere vereniging, dan moet je voor 31 mei van het huidige seizoen overschrijving aanvragen. Ook als je bij Sportclub Deventer wilt komen voetballen en je bent lid van een andere voetbalvereniging of in de afgelopen drie seizoenen lid geweest van een voetbalvereniging, moet je overschrijving aanvragen.

De overschrijvingsformulieren worden door de nieuwe vereniging verstrekt en tevens waar nodig ingevuld. Voor het invullen van het financiële gedeelte en het ondertekenen van dit overschrijvingsformulier kun je een afspraak maken op het wedstrijdsecretariaat van Sportclub Deventer. Bij deze afspraak dien je rekening te houden met:

  • Je hebt de volledige contributie tot het einde van het lopende seizoen voldaan;
  • Je levert je tenue in;

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan het overschrijvingsformulier niet worden ingevuld.

Opzeggen

Wil je niet langer lid zijn van Sportclub Deventer en ook niet voetballen bij een andere vereniging, dan dien je je lidmaatschap van Sportclub Deventer schriftelijk op te zeggen voor 31 mei van het lopende seizoen. Dit kan door het sturen van een mail naar Ledenadministratie@sportclubdeventer.nl

Let op: ook hier gelden de bovenstaande voorwaarden.

In de statuten van Sportclub Deventer is vastgelegd dat je niet tijdens het lopende seizoen kunt overschrijven naar een andere club of je lidmaatschap kan opzeggen. Dit kan alleen voor 31 mei van het voorgaande seizoen. Indien je tijdens het seizoen opzegt moet je de contributie voor de rest van het lopende seizoen (in een keer of per kwartaal) voldoen. Van de reglementen kan in bepaalde gevallen wordenafgeweken door een beslissing van het bestuur.