Invulling vacatures

Het bestuur is verheugd mee te delen dat Clea Evers zitting wil nemen in het bestuur van Sportclub Deventer als secretaris.
Clea Evers is de moeder van Bram Beerling uit onze E6.
Wij zijn Clea zeer dankbaar dat zij deze taak op haar wil nemen en zijn blij eindelijk weer eens een vrouw in ons bestuur te hebben!

Kees Kers heeft de taak van wedstrijdsecretaris op zich genomen voor alle wedstrijdzaken kunnen jullie dus bij hem terecht.
Voor diegene die Kees niet kennen (kan bijna niet), hij vlagt ’s zondags bij ons eerste, fluit regelmatig zijn partijtje mee bij de jeugd en verleent daarnaast nog vele hand en spandiensten.
Kees, bedankt voor het op je nemen van deze taak!

Ik zou zeggen moeders en vaders, volg dit voorbeeld, vrijwilligers werk is zo leuk!