Informatie over teamindeling 2017/2018

Beste ouders en spelers,
Het seizoen is alweer voorbij. We hopen dat uw zoon of dochter veel sportief plezier heeft gehad in zijn of haar huidige team. De Technische Commissie is, in samenwerking met de leeftijd coördinatoren inmiddels alweer begonnen met het samenstellen van de teams voor het komende seizoen. Altijd weer een puzzel waarbij we dit jaar bijna 500 spelers en speelsters een passende plek moeten geven. We vertellen u graag wat de belangrijkste stukjes zijn van deze puzzel: 
 
1. De leeftijd van een speler bepaalt in welke categorie iemand speelt (bv. JO-13 elftal). De dispensatie regels van de KNVB worden steeds strenger. Waar nu nog spelers uit 2 geboortejaren bij elkaar spelen, gaan we toe naar elftallen met spelers uit 1 geboortejaar. Dat start dit jaar bij de jongste groepen, maar zal de komende jaren voor alle leeftijden gaan gelden.
2. Het niveau van de speler bepaalt in welk elftal iemand gaat spelen. Sommige elftallen spelen in een hogere KNVB klasse dan andere elftallen. Betere spelers spelen in de hoger klassen. De beste spelers spelen in selectie elftallen. Ook daarvoor hebben de mensen van de Technische Commissie weer druk gescout. Het aantal selectieteams hangt af van het aantal spelers per leeftijdsklasse.
3. In- en uitstroom van leden zorgt ervoor dat het ledenaantal nooit vast is en dat het aanbod van spelers met een bepaalde leeftijd en van een bepaald niveau dus ook steeds verandert. Tot 1 juli kunnen er nog spelers van andere clubs naar ons komen. Ook deze spelers moeten worden ingedeeld.
Individuele verzoeken
We krijgen regelmatig vragen van ouders of hun kind bij een vriendje of vriendinnetje in een elftal kan worden ingedeeld (of juist niet). De complexe puzzel met leeftijden, in- en uitstroom en niveauverschillen van de bijna 500 spelers wordt hierdoor nog ingewikkelder. Uiteraard mag u uw wens doorgeven, maar houdt u er ook rekening mee dat we er mogelijk geen gehoor aan geven. We nemen niet apart contact op met ouders die een wens hebben doorgegeven. Dit doen we om de belasting van de vrijwilligers niet nog groter te maken dan die al is. We vragen daarvoor uw begrip.
De Technische Commissie is dus op dit moment hard bezig om uw kind voor het seizoen 2017/2018 weer een sportieve en uitdagende plek te geven binnen Sportclub Deventer. We streven er naar om de nieuwe indeling begin juli op de website te publiceren.
Hartelijke groet
 
De Technische Commissie