informatie over inschrijven, overschrijven en uitschrijven bij Sportclub.

Aan: alle spelers en leden van Sportclub Deventer
Van: de ledenadministratie

Betreft: informatie over inschrijven, overschrijven en uitschrijven bij Sportclub.

Het einde van het seizoen komt weer in zicht. Mocht je je willen inschrijven, overschrijven naar een andere club of uitschrijven dan kan dit in ons clubhuis op 12 mei, 26 mei en 9 juni. Lees meer over de werkwijze en tijden hieronder.

Aanmelden
Op 12 mei, 26 mei en op 9 juni zijn we in het clubhuis aanwezig inschrijvingen bij Sportclub Deventer te verzorgen.
jeugd​18.00-21.00 uur
senioren​20.00-21.00 uur

Wil je bij inschrijving zorgen voor:
•​ingevuld aanmeldingsformulier (te downloaden via onze website)
•​pasfoto (vanaf 11 jaar)
•​copy ID (vanaf 16 jaar)

Uitschrijven
Mocht je besluiten om na dit seizoen te stoppen met voetballen, meld je dan bij de ledenadministratie. Dit kan per mail naar het volgende mailadres: ledenadministratie@sportclubdeventer.nl

Overschrijven naar een andere vereniging
Mocht je naar een andere vereniging willen, dan moet je ook een overschrijvingsformulier invullen en (indien van toepassing) jouw spelerspas met het overschrijvingsformulier bij de nieuwe vereniging inleveren. Ingevulde overschrijvingsformulieren worden alleen afgegeven nadat alle contributie en eventuele boetes betaald zijn.
Op 12 mei, 26 mei en9 juni zijn we in het clubhuis aanwezig om de formulieren en pasjes te verzorgen.
jeugd ​18.00-21.00 uur
senioren ​20.00-21.00 uur

In principe zijn dit de enige momenten dat je de overschrijving kunt regelen. Meld vooraf wel even dat je wilt overschrijven per mail ledenadministratie@sportclubdeventer.nl , zodat wij alles kunnen voorbereiden.

Wil je een overschrijving regelen, zorg er dan voor:
•​dat je bij de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier hebt gehaald
•​mogelijke contributieachterstand hebt betaald
•​eventuele nog te betalen boetes hebt betaald
•​kleding die je in bruikleen van de vereniging hebt gekregen ingeleverd hebt

Als blijkt uit onze overzichten dat aan alle voorwaarden is voldaan, zal het overschrijvingsformulier en het pasje worden overgedragen.

Einde bericht van de ledenadministratie