HANDEN UIT DE MOUWEN!!

De afgelopen maanden is er door een groot aantal vrijwilligers van Sportclub Deventer veel werk verzet tijdens de herinrichting van het sportpark. Het resultaat mag er zijn. Er staan prachtige kleedkamers, we hebben een groene (kunst-) grasmat ‘voor de deur’ en de bestrating en openbare verlichting zullen naar verwachting eind november gereed zijn.

Inmiddels heeft ook iedereen kunnen zien dat we gestart zijn met de verbouwing van de kantine.
In het nieuw gebouwde deel zitten de entree, de toiletgroepen en een tassenberging. Verder worden de keuken, het voorraadhok en het wedstrijdsecretariaat vergroot. De plastic ramen (zijde hoofdveld) worden vervangen door dubbelglas, de bar wordt verplaatst, de vloer vernieuwd en er komen extra deuren naar zowel veld 1 als 2.

Om deze bouw ook financieel mogelijk te maken is de hulp van vrijwilligers noodzakelijk , net als bij de kleedkamers . Daarom doen we een beroep op onze leden en de ouders van onze jeugdleden. Vele handen maken het bekende lichte werk en je leert je club ook nog eens beter kennen!

De planning van de werkzaamheden voor de komende weken is bekend.
Wat moet er gebeuren:

–        Schuurwerk: de binnenzijde van alle kozijnen, alle gelamineerde liggers (grote balken), opknappen t.b.v. hergebruiken van kozijnen en deuren

–        Sjouwwerk: Leeghalen en herinrichten van het ‘oude’ massagehok en materiaal- en ballenmagazijn jeugd

–        Timmerwerk: maken van schappen in ‘oude’ kleedkamers Sallandia/WWV. De helft van deze ruimte is van Sportclub Deventer en gaat gebruikt worden voor opslag.

–        Sloopwerk: Verwijderen beplating ter plaatse van te plaatsen kozijn naar ons 2e veld

–        Schilderwerk: schilderen buitenkozijnen (na plaatsen nieuwe beglazing), sauswerk metselwerk buiten, schilder/beitswerk gelamineerde liggers.

 

Je hoeft niet per se handig te zijn om te komen helpen. Alle hulp is van harte welkom.

Aanmelden hoeft niet!!!!!!!

Er wordt vanaf 14 oktober iedere maandag-, dinsdag- en donderdagavond vanaf 19 uur gewerkt. Op deze avonden is ook altijd iemand van onze bouwcommissie aanwezig .

Er is beperkt materiaal/gereedschap aanwezig, dus wel het verzoek om je eigen schuurmachine, keukentrapje, sloophamer, beitels en of ander gereedschap mee te nemen . Wij zorgen voor schuurpapier en natuurlijk zal er ook voor koffie e.d. gezorgd worden!

Op onze website www.sportclubdeventer.nl staat alle actuele informatie over de werkzaamheden voor de vrijwilligers die willen helpen bij de verbouwing van de kantine. Check deze site!!!


KOM EN HELP SAMEN MEE ONZE KANTINE TE VERBOUWEN!!!