Gezocht: nieuwe leden Communicatiecommissie

De communicatiecommissie bestaande uit Bram van Eijsden, Ruud van der Wal en Jeroen Kok is per direct op zoek naar nieuwe mensen om het team te versterken. De communicatiecommissie houdt zich bezig met het overbrengen van informatie en ideeën binnen en buiten Sportclub Deventer. De commissie streeft naar een eenduidig geluid in alle uitingen. Om die reden is zij ook eindverantwoordelijk voor onder andere alle input die commissies en leden aanleveren voor onze website. Ook zorgt de commissie voor een jaarlijks overzicht van alle activiteiten. De commissie draagt bij aan het verder verbinden van de verschillende onderdelen van onze club.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Robert Berends op nummer 06-31014144