Historie

Het begin

Nadat de geestelijkheid (lees: de R.K. Kerk) van Deventer van mening was, dat er in onze stad ruimte genoeg was voor 2 katholieke voetbalverenigingen, werd op 1maart 1958 door Frans Hemmelder, samen met een aantal getrouwen, Sportclub Deventer opgericht. We kregen een eigen stek op sportpark de Zandweerd, achter in de hoek van het complex waar, o.l.v. Gerrit Puthaar een, voor die tijd, prachtig kleedlokaal uit de grond werd gestampt. In dat eerste jaar werd aan de competitie deelgenomen door 2 seniorenteams, A en B-junioren en een pupillenelftal.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen: G. van Noesel Sr., voorzitter; A. Groenewoud, secretaris; B. Peters, penningmeester en dhr. F. Hemmelder, L. van Overveldt, A. Lemmerman, B. Gerfen, H. Jansen.

De eerste trainer was Gerard Gruben, de geestelijke adviseur kapelaan Hendriks en de eerste terreinknecht Koert Meijer. De laatste verkocht samen met zijn vrouw, thee en snoep vanuit de speciaal hiervoor ingerichte ruimte van het kleedgebouw.

Het seizoen daarop, waren er 3 senioren, 3 junioren en 2 pupillenelftallen. Op zondag, werd er niet voor 12:00 gevoetbald, men moest immers eerst naar de kerk. Naar uitwedstrijden was het vervoermiddel de fiets, met als gezamenlijk vertrekpunt, De Brink, de Beestenmarkt, de opgang van de brug of iets dergelijks. In geval van slecht weer, was het noodzakelijk, naar de Brink de fietsen, waar bij sigarenmagazijn ten Hove stond aangeplakt, welke velden waren afgekeurd.

Sportclub Deventer begon de competitie in de 2e klas GVB en slaagde erin om 2 jaar achtereen kampioen te worden zodat we in1960 promoveerden naar de 4e klas KNVB, waarin ook Helios speelde. De eerste confrontatie tussen beide verenigingen werd, een talrijk opgekomen publiek, door Sportclub met 4-2 gewonnen.

Tot 1968 speelde onze vereniging in de 4e klas, daarna degradeerden we naar de 1e klas en in 1970 naar de 2e klas GVB. Sindsdien was er nog wel sprake van enkele kampioenschappen, maar ook van even zoveel degradaties. Tengevolge van het verdwijnen van de voetbalvereniging Ebon, verhuisde Sportclub Deventer naar het 1e veld, waar we nu nog steeds onze wedstrijden spelen.

Een eigen clubhuis

Begin jaren 70 was er een aantal leden van mening, dat het hoogste tijd was dat er een clubhuis moest komen. Zij voegden de daad bij het woord en er werd een houten gebouw op de kop getikt, dat met de hulp van de inzet van velen werd geplaatst.|

Vanaf nu was het niet meer noodzakelijk, om bestuursvergaderingen in de Kleine Overstraat 7a te houden, om jeugdleidervergaderingen bij een leider thuis te beleggen, en vooral om feestavonden niet meer te organiseren in Help U Zelven, de Lindeboom, de Gevleugde Vrienden, het Parochiehuis in de Kerkstraat, of waar dan ook. Eindelijk hadden we een eigen clubhuis, dat eerst werd gerund door het echtpaar Demmers en later door Hendrik Brouwer. Dat Sportclub Deventer gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan, was hier altijd duidelijk te merken.

Er werd nu ook niet meer getraind op het RODA-veld, maar op het Gravelveld complex, dus na de training was er geen drankje meer bij het café Bart van Wenum, maar in het eigen clubhuis. De contacten met de andere verenigingen op het Zandweerdcomplex werden geleidelijk steeds intensiever en vinden tot op een dag van vandaag steeds regelmatig plaats.

Nadat Gé Voortman de voorzittershamer had overgenomen, duurde het niet lang, voordat plannen werden gemaakt en uiteindelijk gerealiseerd, voor de bouw van onze huidige kantine. Door de vele contacten van Gé Voortman bleek het mogelijk om het gebouw door de RESA te laten bouwen, maar niet zonder de grote inzet van veel vrijwilligers. Het clubgebouw werd op 31 oktober 1979 door Frans Hemmelder geopend. Marga Meijer werd de beheerder en zij werd bijgestaan door een team van bardienstmedewerkers(sters) en schoonmaaksters. Op 1 maart 1983 vierden wij ons 25-jarig bestaan. Eén van de hoogtepunten was zeker de Koninklijke onderscheiding van de heer Hemmelder kreeg opgespeld door de burgemeester Waal.

De toekomst

In 1986 werd gestart met de organisatie van een internationaal voetbaltoernooi met als initiatiefnemers Gerlof Meijer en Wilco ten Dam. Het toernooi kreeg zoals een ieder wel weet, de naam van onze oprichter Frans Hemmelder.

5 juli 1994 was een zwarte dag voor onze vereniging door het overlijden van onze oprichter en erevoorzitter Frans Hemmelder. Hoewel het tijdstip niet echt als een verassing kwam, zijn gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit, en hij dientengevolge de laatste jaren niet meer bij de club kwam, liet hij een grote leegte achter, als was het alleen maar vanwege zijn altijd goede humeur en zijn snoeptrommeltje

De laatste jaren, zijn er geen schokkende dingen gebeurd. Onze vereniging houdt vast aan haar principe, gezelligheid staat voorop, komen er resultaten, dan is het mooi meegenomen.

De laatste jaren maakt onze jeugdafdeling een explosieve groei door. Onlangs werd het 250ste jeugdlid verwelkomd, een aantal om trots op te zijn, maar ook om zuinig mee om te gaan, want, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en die ziet er voor Sportclub Deventer dus erg rooskleurig uit.