BRIEF AAN ALLE LEDEN BETREFFENDE DE JAARVERGADERING OP 31 OKTOBER 2013 a.s.

Het gaat goed met Sportclub Deventer! Het eerste draait bovenin mee, de overige seniorenteams lijken voldoende tot goed bezet en de jeugdafdeling draait als een tierelier!

Is er dan een probleem?

Ja. Op bestuursniveau begint het te knijpen. Felix Witz (voorzitter) en Geert Groot Koerkamp (secretaris) zwaaien op 31 oktober a.s. af als bestuursleden. Ondanks vele gesprekken en mails is het tot nu toe niet gelukt om opvolgers te vinden. Het dagelijks bestuur verliest hiermee 2 van de 3, het algemeen bestuur 2 van de 5 huidige leden (er bestaat sinds vorig jaar al een vacature ‘bestuurslid algemeen’).  Dit is een zeer ongewenste en bestuurlijk onwerkbare situatie.

Wat of wie zoeken we?

We zoeken mensen met een “Sportclub Deventer-hart”, die bereid zijn om zitting te nemen als bestuurslid van een bloeiende en groeiende vereniging, waar vriendschap en prestaties samen gaan. Het wordt tijd dat mensen zonder jarenlang clubverleden deels het stokje overnemen en met een frisse blik Sportclub Deventer laten doorgroeien tot een vereniging met een fantastisch complex en faciliteiten voor jong en oud. Deze mensen trappen zelf op seniorenniveau met plezier een balletje mee of zijn als ouder van één of meerdere van onze jeugdspelers reeds bekend met een deel van de cultuur van de club. Het zou daarbij fantastisch zijn als – naast het jeugdbestuur -ook het hoofdbestuur vrouwelijke inbreng zou krijgen.

Wat bieden we?

Een plek in het bestuur van een prachtige club met een mooi verleden en een nog mooiere toekomst! Samenwerking met het doel de sportfaciliteiten in te zetten voor het verwezenlijken van de doelen van Sportclub Deventer.

Hoe meld je je aan als (kandidaat-)bestuurslid?

Neem contact op met de secretaris a.i., Geert Groot Koerkamp: secretariaat@sportclubdeventer.nl of grootkoerkamp.g@gmail.com . Praat met vrienden en besluit misschien samen ergens voor te gaan! Als de plaatsen leeg blijven, heeft Sportclub Deventer een groot probleem!

En hoe gaat het dan?

Op 31 oktober om 20.45 (!!!) uur opent Felix de jaarvergadering. Hiervoor zijn alle senioren, A-spelers en ouders van andere jeugdspelers van harte uitgenodigd. Gezien het belang van de bestuursbezetting en de voltooiing van alle bouwactiviteiten ( zie ook ommezijde) gaan wij uit van een hoge opkomst en een positief resultaat van de oproep van het bestuur. Het zou geweldig zijn als voorafgaande aan die avond zich al voldoende kandidaten hebben gemeld, zodat we ook na de vergadering een club zijn met een bestuur waarbinnen alle taken ingevuld zijn.

We nodigen hierbij met klem iedereen uit voor de vergadering van 31 oktober a.s.

Met  sportieve groet,

Het bestuur van Sportclub Deventer