Algemene Ledenvergadering 2015

Het bestuur van Sportclub Deventer nodigt alle spelers en vrijwilligers uit voor de Jaarvergadering 2015.In deze vergadering vindt een terugblik plaats over het seizoen 2014-2015 op belangrijke inhoudelijke thema’s, de financiën en de bemensing van bestuur en commissies. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de plannen voor komend jaar 2015-2016. Op een aantal punten wordt uw instemming gevraagd. De agenda volgt begin november op deze site.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 17 november 2015 vanaf 20:30 uur in de kantine van Sportclub Deventer.

Namens het bestuur van Sportclub Deventer

 Clea Evers

Secretariaat@sportclubdeventer