Algemene Ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering 2014

Datum: 20 november 2014

Aanvang: 20:30 uur

Plaats: Kantine Sportclub Deventer

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Presentielijst
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
 4. Ingekomen stukken
 5. Commissie SSB (Samen Sportclub Beter) – verenigingsstructuur. De voorzitter zal het voorstel betreffende het opzetten en uitvoeren van de nieuwe organisatiestructuur toelichten. Een enthousiaste commissie is hier hard mee aan het werk geweest en de vergadering zal gevraagd worden om instemming met de voorstellen.
 6. Jaarverslag 2013 – 2014 secretaris
 7. Jaarverslag 2013 – 2014 penningmeester
 8. Verslag Kascommissie
 9. Verkiezing Kascommissie
 10. Jaarverslag 2013 – 2014 jeugdvoorzitter
 11. Jaarverslag 2013 – 2014 technische zaken
 12. Rondvraag Seizoen 2013 – 2014
 13. Verkiezing Bestuursleden:

Het bestuur stelt voor het seizoen 2014 – 2015 de volgende samenstelling voor:

 • Voorzitter Han Hofstede
 • Secretaris vacant
 • Penningmeester Rene Bootsveld
 • Bestuurslid Jeugd Ronald Moerman
 • Bestuurslid Technische Zaken Bert Winkels
 • Bestuurslid Toine Cents

PAUZE

 1. Kantine
 2. Rondvraag en sluiting