Afscheid en een mededeling:

afscheid felix en geert alv 2013Tijdens de ALV van 31 oktober jl heeft de club afscheid genomen van
Felix
Witz en Geert Groot Koerkamp, resp. de voorzitter en de
secretaris. Door hun
afscheid is er een bestuursprobleem ontstaan,
waarover in een extra
ledenvergadering van 28 november verder
gesproken gaat worden. Hopelijk
hebben zich dan twee kandidaten
gemeld, want anders heeft Sportclub Deventer
een groot probleem!
Meer over de oproep volgt deze week op de site.