Aanmelden jeugdkamp niet meer mogelijk

We kunnen helaas geen aanmeldingen meer aannemen voor het jeugdkamp.

Bankrekening voetbalkamp in de brief is onjuist . Onderstaand het juiste rekeningnummer:

Correcte rekening is:
CM Dieperink Esteban betreft Voetbalkamp 2015
NL48 ABNA 0558 4005 66