7 tegen 7 voetbal

Het is weer zomertijd dus….

tijd voor 7 tegen 7 voetbal op de vrijdagavonden.

Ook dit voorjaar gaan we weer gemoedelijk een aantal vrijdagavonden
een potje voetballen.

Data:
• vrijdagavond 1 april bij Sportclub Deventer
• vrijdagvond 6 mei bij Kon. UD
• vrijdagavond 27 mei bij FC RDC
• vrijdagavond 17 juni bij Sallandia

Er wordt gestreden in de leeftijdsgroepen 35+ en 45+ waarbij de
minimumleeftijden resp. 30 en 40 jaar zijn. De laatste avond, vrijdag
17 juni, wordt e.e.a. afgesloten met een hapje en een drankje vanuit
de organisatie.
Je kunt je als team of individueel opgeven en het kan voor één of
meerdere avonden. Een mooie gelegenheid om individueel, met een stel jeugdtrainers of als ouders van een jeugdteam op gemoedelijke wijze een balletje te trappen.

Opgave kan bij Bert Winkels (b.winkels@xs4all.nl).