7 TEGEN 7, NOG 2 AVONDEN

We zijn inmiddels halverwege de voorjaarstoernooitjes van het 7 tegen
7 voetbal. Na 2 avonden bij RDC staan er nog 2 avonden op het
programma.
– vrijdagavond 22 mei bij Sallandia
– vrijdagavond 5 juni bij Sportclub Deventer

Er wordt gestreden in de leeftijdsgroepen 35+ en 45+ waarbij de
minimumleeftijden resp. 30 en 40 jaar zijn. De laatste avond, vrijdag
5 juni, wordt e.e.a. afgesloten met een hapje en een drankje vanuit de
organisatie.

Je kunt je als team of individueel opgeven en het kan voor één of
beide avonden. Een mooie gelegenheid om met een stel jeugdtrainers of als ouders van een jeugdteam op gemoedelijke wijze een balletje te
trappen.

Opgave kan bij Bert Winkels (b.winkels@xs4all.nl).