7 tegen 7, een gezellig potje voetbal met en tegen leeftijdsgenoten

We gaan weer beg1nnen met het 7 tegen 7 voetbal op de vrijdagavond. De
speeldata zijn:

– vrijdagavond 23september bij Sallandia
– vrijdagavond 14 oktober bij FC RDC
– vrijdagavond 4 november bij Sportclub Deventer
– vrijdagavond 18 november bij FC RDC

Ook de speeldata voor volgend voorjaar zijn al vastgesteld, nl.

– vrijdagavond 17 maart
– vrijdagavond 7 april
– vrijdagavond 28 april
– vrijdagavond 12 mei

Er wordt weer gestreden in de leeftijdsgroepen 35+ en 45+ waarbij de
minimumleeftijden resp. 30 en 40 jaar zijn.

Je kunt je als team of individueel opgeven en het kan voor één of
meerdere avonden. Een mooie gelegenheid om met een stel jeugdtrainers
of als ouders van een jeugdteam op gemoedelijke wijze een balletje te
trappen. Er zijn geen prijzen te winnen, alleen eeuwige roem.

Opgave kan bij Bert Winkels (b.winkels@xs4all.nl).