Nieuwe bestuursbesluiten

In december heeft het bestuur twee nieuwe beleidsvoorstellen goedgekeurd die werden ingebracht door respectievelijk de Sponsorcommissie en de Clubhuiscommissie (CHC). Middels dit bericht willen we alle leden en vrijwilligers informeren over het nieuwe beleid op het gebied van sponsoring en op het gebied van gratis consumpties. Tot slot is er een bericht van de CHC over het vooraf melden van vergaderingen. De beleidsvoorstellen kun je hier vinden

Mededelingen bestuur